Oberta Matrícula. Eines per valorar un contracte de treball i les seves condicions (sous, autònoms, vacances, maternitat, pràctiques..)

2a edició

Descarregar Pdf

Eines per valorar un contracte de treball i les seves condicions (sous, autònoms, vacances, maternitat, pràctiques..)

 • Professora: Demelsa Mateos Medina (Experta relacions laborals d'UGT)
 • Resum de l’activitat: Garantir que les persones que vulguin accedir al món laboral, tinguin els coneixements necessaris per valorar les diferents ofertes de treball. Que coneguin els drets laborals que tenen: permisos tan retribuïts com no retribuïts , drets de paternitat/maternitat, jornada laboral, salari, en definitiva, les condicions laborals generals que es trobaran en el seu dia a dia en el treball
 • Places: 18
 • Dates: març (5, 19 i 26)
 • Horari: 16 h - 18.30 h
 • Sessions: 3
 • Hores: 7,5h
 • Aules: Campus Cappont - Edifici Polivalent - Aula 0.29 (5 de març) i 2.04 (19 i 26 de març)
 • Preu sense valor ECTS: 15€ (Membres Alumni UdL i estudiants UdL, al preu cal seleccionar antics alumnes) - 50€ (Titulats no Alumni UdL ni estudiantat UdL, al preu cal seleccionar ordinari)
 • Preu amb valor acadèmic (Matèria transversal): 39,53€ - descomptes famílies nombroses
 • Programa:
 1. Compte aliè (regim  general) o compte propi (autònom): principals característiques de cada una, avantatges i desavantatges, drets d'aques
 2. Tipus de contractes
 3. Nòmines: clarificació de conceptes.
 4. Permisos retribuïts i no retribuïts: vacances, paternitat/maternitat, hospitalització, trasllat, formació
 5. Baixa laboral i no laboral