Oberta Matrícula. Taller Formació Contínua> Eines per valorar un contracte de treball i les seves condicions

1a edició

Descarregar Pdf
 • 1a edició.
 • Professora: Demelsa Mateos. Experta en relacions laborals UGT. Llicenciada en Dret.
 • Matrícula: https://ja.cat/h5Li9
 • Classes: Dijous. 28 de març, 3 d'abril i 11 d'abril - Campus de Cappont - E. Polivalent (Aula 3.11)
 • Horari: 17.30 h a 19.30 h
 • Resum de l’activitat: Garantir que les persones que vulguin accedir al món laboral, tinguin els coneixements necessaris per valorar les diferents ofertes de treball. Que coneguin els drets laborals que tenen: permisos tan retribuïts com no retribuïts , drets de paternitat/maternitat, jornada laboral, salari, en definitiva, les condicions laborals generals que es trobaran en el seu dia a dia en el treball
 • Places: 15
 • Preu sense valor ECTS: 15€ (Membres Alumni UdL i estudiants UdL, al preu cal seleccionar antics alumnes) - 39,53€ (Titulats no Alumni UdL, al preu cal seleccionar ordinari)
 • Preu amb valor acadèmic (Matèria transversal): 39,53€ - descomptes famílies nombroses
 • Programa:
 1. Compte aliè (regim  general) o compte propi (autònom): principals característiques de cada una, avantatges i desavantatges, drets d'aquests

2.Tipus de contractes

 1. Nòmines: clarificació de conceptes.
 2. Permisos retribuïts i no retribuïts: vacances, paternitat/maternitat, hospitalització, trasllat, formació
 3. Baixa laboral i no laboral